Otázka 1 z 10 10%

v jakém roce byl klub založen?

 1933  1923  1918  1954 Další odpověď